Graddage

Graddage er en måde at beskrive forventningerne til varmeforbruget for et givent år.

Et gennemsnits år fastsættes varmemæssigt til at graddagene = 100. Udvikler året sig varmere end et gennemsnitligt år, vil graddagene være over 100. Er året derimod koldere end gennemsnittet, vil graddagene være under 100.

Varmeværket bruger bl.a. graddagene til at vurdere, om du som forbruger har en aconto betaling, der svarer nogenlunde til dit forbrug set i forhold til, hvor varmt året har været. Aconto raten kontrolleres typisk en gang årligt.

Graddagene bliver også brugt når der beregnes nyt budget. Det nytter jo ikke noget, at forbrugerne bliver sat til samme forbrug som året før, hvis det foregående år har været væsentligt varmere eller koldere end et gennemsnitligt år.