Priser

Hvert år anmeldes værkets priser til Energitilsynet. Nedenfor finder du de seneste års takstblade.