Fjernvarme til Brørup Nord

FIND SENESTE NYT UNDER NYHEDER !

Borgerne i området kan snart udskifte de hjemlige fyr med et fjernvarmeanlæg, og dermed få del i den grønne omstilling. Størstedelen af fjernvarmen i Brørup er nemlig baseret på bæredygtig biomasse samt en el-kedel.

Økonomien i fjernvarmen er god, og vi vil gerne gøre det nemt for nye forbrugere at sige ja tak. Derfor arbejder vi med en model, hvor det kun vil koste en investering på 10.000 kr. for at få lagt fjernvarme ind til huset. Dertil vil der normalt komme omkostninger til et fjernvarmeanlæg mv. Men Brørup Fjernvarme ønsker at tilbyde forbrugerne en slags 'fjernvarme på abonnement', hvor vi har ansvaret for det hele: tilslutning til fjernvarmen, montering af et moderne fjernvarmeanlæg og den løbende vedligeholdelse. Dog vil der være omkostninger i forbindelse med afkoblingen fra gassen, samt på installationen inde i huset. Her er det dog muligt at søge afkoblingstilskud (læs mere her: https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen )

 

Varmeforbrugerne bestemmer selv

Med fjernvarmen slipper husstandene ikke bare af med et fyr, der fylder. De får også fremtidssikret deres opvarmning med en nem løsning, de ikke skal skænke en tanke i det daglige.

Når vi har fået tilskuddet fra Fjernvarmepuljen og den kommunale godkendelse er på plads, er det helt op til borgerne, om fjernvarmen kommer til Brørup Nord. Hovedparten af områdets husstande skal sige ja tak før økonomien balancerer, og vi kan sætte spaden i jorden.

 

Fordele ved fjernvarme

Efter udvidelsen vil Brørup Fjernvarme levere 90-95% CO2 neutral varme.

Fjernvarmen i Brørup er blandt Danmarks billigste.

Du kan ikke høre eller lugte fjernvarmen.