Tidsplan (opdateret januar 2023)

 

Januar 2023:

Der udsendes brev omkring booking af VVS'er til den interne fjernvarmeinstallation til de første forbrugere i område 1.

Uge 8 2023:

Tilslutning af forbrugere på Byagervej i område 1 påbegyndes (vest for Nørregade).

Primo 2023:

Område 2 modtager faktura på tilslutningsafgiften.

I løbet af 2023:

Vi tilslutter løbende forbrugere i område 1.

Vi laver løbende stikaftaler i område 2.

Forbrugere i område 1 med mere end 20 meter stikledning opkræves merprisen.

30. september 2023:

Seneste frist for betaling af tilslutningsafgiften for område 2.

Dog skal faktura altid betales senest en måned før tilslutning.

Ultimo 2024:

Tilslutning af forbrugere i område 2 påbegyndes (øst for Nørregade). Nørregade hører til område 2.

I løbet af 2025:

Vi tilslutter resterende forbrugere i område 2.

 

Vi har allerede passeret følgende milepæle:

Juni 2021:

Projektforslag er betinget godkendt hos Vejen Kommune.

Juni 2021:

Ansøgning om støtte fra Fjernvarmepuljen til udvidelse af fjernvarmenettet er indsendt til Energistyrelsen.

1. september 2021:

Vejen Kommune og Brørup Fjernvarme afholder informationsaften om projektet.

12. marts 2022:

Informationsmøde om projektet.

Senest 1. maj 2022:

Mulighed for bindende tilmelding til fjernvarmen til kampagnepris.

2. maj 2022:

Gravearbejdet igangsættes på Stadionvej.

2. kvt 2022:

Alle forbrugere i område 1 har modtaget en tilslutningsaftale. Ganske få mangler endnu at modtage en faktura.

August 2022:

Ganske få i område 1 har endnu ikke haft besøg af en tekniker vedr. deres stikledning.

September 2022:

Alle tilslutningsafgifter for område 1 er betalt.

November 2022:

Alle tilslutningsaftaler er sendt ud til underskrift.

De første forbrugerne i område 2 modtager et brev med vejledning til at booke et besøg af fjernvarmens repræsentant. Ved besøget aftales rørføring og installation for den enkelte ejendom. Varmemesterordningen skal vælges endeligt til eller fra.

Rækkefølgen på disse breve er IKKE indikation af tilslutningsrækkefølgen.

 

Vi udruller fjernvarmen i 2 etaper.

Vi hjælper dig!

Vi ved, det er en stor beslutning at skifte varmeforsyning.
Derfor vil vi gerne hjælpe med svar på alle de spørgsmål, der kan dukke op.

Ring til os på telefon 7538 1320

Eller send en mail på kontor@varme6650.dk