Fjernvarme eller fyring?

26. januar 2017
Fjernvarme eller fyring?

Vælger du dit helbred? Vær bevidst om, hvad du får sammen med brændeovnens hygge!

Brændefyring er den dominerende danske forureningskilde til en lang række skadelige stoffer: Tjærestoffer, fine partikler, sodpartikler og dioxiner. Særligt forureningen med partikler giver voldsomme helbredsskader. Brændefyring står for 65% af den direkte partikeludledning.

Det er velkendt, at partikelforurening øger risikoen for blodpropper, hjertekarsygdomme, alvorlige luftvejslidelser, kræft og derved for tidlig død. Den seneste opgørelse viser, at alene forureningen med fine partikler fra dansk brændefyring årligt forårsager ca. 540 for tidlige dødsfald, ca. 330.000 luftvejslidelser og ca. 530.000 sygedage hos danskere.
Den samlede regning for helbredsskaderne fra brændefyring er ca. 5,7 mia. kr årligt. Et beløb vi alle betaler via skatter og dårligere helbred.

I denne folder kan du få et overblik over udfordringen med brændefyring.