Omlægning af regnskabsår

27. juni 2018

Omlægning af regnskabsår

Fra 1. januar 2019 skal din fjernvarmeregning følge kalenderåret. Det skyldes, at vi jf. ny lovgivning skal ændre regnskabsperiode, og det får betydning for, hvordan du bliver opkrævet for dit varmeforbrug.

Ny lov ændrer opkrævningsperioden

Folketinget har vedtaget en ny lov (Lov om ændring af lov om varmeforsyning), der tvinger fjernvarmeselskaberne til at omlægge deres regnskabsår, så det følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

Brørup Fjernvarme har hidtil haft varmeår fra 1. juni til 31. maj.
Det betyder, at vi tidligere har haft én samlet varmesæson i ét regnskabsår.

Den nye lov skyldes myndighedernes ønske om at ensrette regnskabsårene.
Det giver et mere ensrettet datagrundlag for alle landets fjernvarme selskaber.

Du bliver berørt i omlægningsperioden

Omlægningsperioden betyder for dig, at der bliver et kort regnskabsår fra 1. juni 2018 til 31. december 2018. Herefter vil regnskabsåret følge kalenderåret. 

Samtidig med omlægningen af regnskabsåret, ændres antallet af rater fra de nuværende 6 til kun 4 fra 2019.

Som forbruger vil din omlægning se ud på følgende måde:

Regnskabet for 1. juni 2017 - 31. maj 2018: 
Afregnes som normalt 1. juli 2018 sammen med næste rate.
For resten af 2018 forfalder raterne på følgende datoer:
Rate 1 forfalder 2. juli 2018
Rate 2 forfalder 3. september 2018
Rate 3 forfalder 1 november 2018

For 2019 og frem opkræves der 4 rater årligt på følgende datoer:
Rate 1 forfalder 1. februar sammen med årsopgørelsen for det forgående år
Rate 2 forfalder 1. maj
Rate 3 forfalder 1. august
Rate 4 forfalder 1. november