Forstå fjernvarmeprisen for 2022

11. januar 2022

Siden 1. januar 2021 er gaspriserne steget markant. Blot efter sommerferien er priserne steget med mere end 300%.

Samtidig er elpriserne er steget med over 100%.

De danske fjernvarmeværker står derfor i en situation, hvor de fleste er nødt til at hæve varmepriserne betragteligt.

Så uheldige er vi ikke i Brørup, men priserne stiger stadig.

Hvor store stigninger får vi?

Prisen pr kvh ændres fra 21 ører i 2021 til 28 ører i 2022 (+ moms).
Stigningen er dog ikke reelt 7 ører.

Da vi startede 2021 lå prisen for en kwh nemlig på 25 ører + moms, men pga. et super godt regnskab for 2020, der gav et væsentligt overskud, sænkede vi i februar prisen til blot 21 ører + moms.

Reelt er stigningen således på 3 ører + moms, nemlig fra 25 til 28 ører, hvilket må siges at være billigt sluppet.

Hvor dyr er fjernvarmen i Brørup nu?

Selv om vi således sætter prisen en smule op, er fjernvarmen i Brørup stadig den billigste, når vi sammenligner med vores nabokommuner.

De omkringliggende 9 fjernvarmeværker fra Ribe og Billund i nord/vest til Vamdrup og Gram i syd/øst ligger på priser fra 35 til hele 80 ører pr. kwh (+ moms).

Ser man på et standardhus, som er en betegnelse for et gennemsnitshus på 130 kvm, er den samlede varmepris i Brørup på 10.410 kroner inkl. moms årligt, mens vores nærmeste 9 værker har priser fra 11.082 til 23.725 kroner inkl. moms.

Hvorfor ser vi overhovedet denne stigning i priserne?

Prisen på gas er steget som følge af øget efterspørgsel kombineret med et lavere udbud. Ser man på udbuddet, er flere gasfelter ude af drift – herhjemme er Tyra Feltet planlagt ude af drift. Derimod har det ikke været planlagt, at en række norske felter er ude til revision – og det har sænket udbuddet, hvilket kan få prisen til at stige yderligere.


Normalt vil de europæiske lande trække på store lagre med naturgas, når priserne globalt bliver glohede, og forbruget til opvarmning stiger om vinteren. Men lagrene er allerede halvtomme, fordi efterspørgslen på naturgas har været usædvanlig høj hele sommeren. Samtidig har Rusland skruet ned for leverancerne af gas til Vesteuropa. Der er dog ingen grund til at frygte en generel fysisk mangel på gas i Danmark.

De nordiske vandreservoirer, der bruges til elkraft, er mindre fyldte end normalt. Fyldningsgraden var i september 15 procentpoint mindre end normalt i Norge, oplyser Energi Norge. Forklaringen er, at der har været usædvanligt lidt nedbør. Det betyder, at der bliver produceret mindre el ved vandkraft.

Markedet for el fungerer nemlig sådan, at det er den dyreste nødvendige elproducerende enhed, der til enhver tid bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det internationale marked.

En lille del af forklaringen på de stigende priser er også, at det har blæst mindre end normalt i Nordeuropa i efteråret. Derfor er der mangel på den billige el, som vindmøllerne producerer.

Når energien til at producere varme ikke kan komme fra grønne kilder, skal den hentes andre steder fra. Det er så de fossile energikilder som kul, olie og ikke mindst gas, der bruges.

I Brørup bruger vi primært flis til varmeproduktionen, men vi benytter også el og gas. Flisvarmen gør, at vi kan holde priserne nogenlunde i ro, til trods for store stigninger på vores øvrige energikilder.