Alle aftaler til område 1 er udsendt

Alle nye forbrugere i område 1 (vest for Nørregade) har nu modtaget deres tilslutningsaftale til underskrift. Vi begynder udsendelsen af aftaler til o…

Har du ikke hørt fra os?

Det videre forløb i udvidelsen, vil komme til at foregå rullende over flere måneder. Du skal derfor ikke bliver forvirret eller bange for, at du er bl…

Hvordan skriver du under i E-Boks?

De første aftaler om fjernvarmelevering er sendt til underskrift i E-Boks. Vær opmærksom på, at der er 3 faner i E-Boks. Kan du ikke underskrive dokum…

Gener ved gravearbejde omkring Stadionvej

Gravearbejdet er startet, da Brørup Vandværk omlægger en råvandsledning for at give plads til fjernvarmen. På kortet kan du se hvilke veje, der sp…

Tak for tilliden!

Ikke mindre end 90% af de mulige nye forbrugere i Brørup Nord har nu valgt at sige ja tak til at få fjernvarme. Vi er glade for at så mange ønsker at…

Generalforsamling 2022

Husk generalforsamlingen på torsdag den 21. april kl. 18.30 på Søgården. Dagsorden iflg. vedtægterne : 1) Valg af dirigent 2) Beretning for det forløb…

Hvor skal vi starte konverteringen?

Vi har nu ramt en tilslutningsprocent på 80% Dette betyder, at vi er i gang med at planlægge udrulningen af fjernvarmen mere detaljeret. En del af den…

Tilslutningsprocenten er opnået

Det er med glæde, at vi kan konstatere, at vi nu har nået de 65%, der skal til for at vi kan gå i gang med udvidelsen af fjernvarmeområdet til Brørup…

Husk tilmelding senest 11/3