Bestyrelsen

Brørup Fjernvarmes bestyrelse består af 4 forbrugervalgte repræsentanter, samt en repræsentant fra kommunen.

Formand

Ole Arendttorp

Kasserer

Nisenius Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Leif Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Mogens Damsgaard

Kommunens repræsentant

Jørgen Thøgersen