Gasområdet i nord

3. januar 2022

Gasområdet i nord:

I løbet af februar vil der blive indkaldt til endnu et informationsmøde.

Hvornår kommer jeg på?

Vi forventer stadig at kunne komme i jorden i foråret 2022, hvor alle hovedledninger etableres. I efteråret 2022 påbegyndes tilslutning af de første forbrugere.

I hvilken rækkefølge kommer de forskellige på?

Hvis man tager Vandværket på Stadionvej 42 som centrum, så vil de husstande, der ligger længst væk herfra blive tilsluttet ved udgangen af 2024. De, der ligger ind mod centrum, kobles på som de første.