Husk at vi omlægger regnskabsåret

1. januar 2019

Omlægning af regnskabsåret

Som tidligere oplyst, skal vi ændre regnskabsperiode. Det har betydning for, hvordan du bliver opkrævet for dit varmeforbrug.

Omlægningsperioden betyder for dig, at der bliver et kort regnskabsår fra 1. juni 2018 til 31. december 2018. Herefter vil regnskabsåret følge kalenderåret. 

Samtidig med omlægningen af regnskabsåret, ændres antallet af rater fra de nuværende 6 til kun 4 fra 2019.

For 2019 og frem opkræves der 4 rater årligt på følgende datoer:
Rate 1 forfalder 1. februar sammen med årsopgørelsen for 2018
Rate 2 forfalder 1. maj
Rate 3 forfalder 1. august
Rate 4 forfalder 1. november