Hvad graver vi - og hvad efterlader vi?

20. september 2022

Gravearbejdet ifm. udvidelsen er stadig i fuld gang. Vi graver primært stikledninger ned i lommerne på Byagervej, men vi er også i gang med at koble hovedrørerne fra centralen på rørerne til det nye område.

Samtidig med at der graves fjernvarme, er kommunen igang med kloakarbejde i området. Det er således ikke os, der graver op, dækker til og graver igen, men derimod kommunen, der også skal i gaden ift. kloaken. Deres rør ligger dog i den modsatte side af vejen, derfor graves der op af flere omgange.

Når gravearbejdet er færdigt, lægges der et lag midlertidigt "køreasfalt". Den asfalt, der kommer på i løbet af den nærmeste fremtid er således ikke endelig. Den endelige vejbelægning laves først om et års tid. Dette er en almindelige proces ift. ny asfalt.

Vores entreprenører og samarbejdspartnere arbejder på højtryk sammen med driftspersonalet for hurtigst muligt at levere fjernvarme til gasområdet. Foreløbig er der ikke kommet markante forsinkelser, så vi krydser stadig fingrer for, at vi kan modtage de første nye forbrugere så snart, vi får units leveret.