Hvor skal vi starte konverteringen?

29. marts 2022

Vi har nu ramt en tilslutningsprocent på 80%

Dette betyder, at vi er i gang med at planlægge udrulningen af fjernvarmen mere detaljeret.

En del af denne proces er at vurdere tilslutningsrækkefølgen for de enkelte lommer på de forskellige veje. Lad os give et eksempel:

"Brørupvej" har 6 lommer. Planen var oprindeligt at lomme A skulle tilkobles først, derefter B og så fremledes. Men når vi ser på tilslutningstilkendegivelserne, er der kun 2 interesserede forbrugere i lomme A. Lomme D har derimod hele 10 forbrugere, der gerne vil have fjernvarme. Vi vælger derfor at starte i lomme D.

Din tilmelding har således stadig betydning.

Har du ikke tilmeldt dig endnu, kan du måske hjælpe netop din lomme til ikke at komme bagerst i tilslutningskøen.