Tidsplan 

 

Juni 2021:

Projektforslag er betinget godkendt hos Vejen Kommune.

Juni 2021:

Ansøgning om støtte fra Fjernvarmepuljen til udvidelse af fjernvarmenettet er indsendt til Energistyrelsen.

1.september 2021:

Vejen Kommune og Brørup Fjernvarme afholder informationsaften om projektet.

Efterår 2021:

Mulighed for bindende tilmelding til fjernvarmen.

Primo 2022:

Gravearbejdet igangsættes, hvis der er nok tilmeldte.

Ultimo 2022:

Område 1 påbegyndes.

Ultimo 2022:

Område 2 påbegyndes.