Tidsplan (opdateret september 2022)

 

August 2022:

Ganske få i område 1 har endnu ikke haft besøg af en tekniker vedr. deres stikledning.

De første tilslutningsaftaler er fremsendt til område 2. Aftalerne fremsendes i tilfældig orden og udgør ingen indikation af, rækkefølgen på tilslutninger.

Forbrugerne modtager efter underskrift af tilslutningsaftalen et brev med vejledning til at booke et besøg af fjernvarmens repræsentant. Ved besøget aftales rørføring og installation for den enkelte ejendom. Varmemesterordningen skal vælges endeligt til eller fra.

30. september 2022:

Seneste frist for betaling af tilslutningsafgiften for område 1.

Dog skal faktura altid betales senest en måned før tilslutning.

Primo 2023:

Tilslutning af forbrugere på Byagervej i område 1 påbegyndes (vest for Nørregade).

Primo 2023:

Område 2 modtager faktura på tilslutningsafgiften.

I løbet af 2023:

Vi tilslutter løbende forbrugere i område 1.

Vi laver løbende stikaftaler i område 2.

Forbrugere med mere end 20 meter stikledning opkræves merprisen.

30. september 2023:

Seneste frist for betaling af tilslutningsafgiften for område 2.

Dog skal faktura altid betales senest en måned før tilslutning.

Ultimo 2023:

Tilslutning af forbrugere i område 2 påbegyndes (øst for Nørregade). Nørregade hører til område 2.

 

Vi har allerede passeret følgende milepæle:

Juni 2021:

Projektforslag er betinget godkendt hos Vejen Kommune.

Juni 2021:

Ansøgning om støtte fra Fjernvarmepuljen til udvidelse af fjernvarmenettet er indsendt til Energistyrelsen.

1. september 2021:

Vejen Kommune og Brørup Fjernvarme afholder informationsaften om projektet.

12. marts 2022:

Informationsmøde om projektet.

Senest 1. maj 2022:

Mulighed for bindende tilmelding til fjernvarmen til kampagnepris.

2. maj 2022:

Gravearbejdet igangsættes på Stadionvej.

2. kvt 2022:

Alle forbrugere i område 1 har modtaget en tilslutningsaftale. Ganske få mangler endnu at modtage en faktura.

Vi udruller fjernvarmen i 2 etaper. De første forbrugere forventes tilsluttet ultimo 2022.

Vi hjælper dig!

Vi ved, det er en stor beslutning at skifte varmeforsyning.
Derfor vil vi gerne hjælpe med svar på alle de spørgsmål, der kan dukke op.

Ring til os på telefon 7538 1320

Eller send en mail på kontor@varme6650.dk