Prisen stiger 25% pr kWh

22. september 2022

Priserne på el og gas, såvel som flis og olie, har fortsat deres stigning igennem 2022 og holder forventeligt også det høje niveau i 2023. Som tidligere varslet, er vi derfor nødsaget til at hæve varmeprisen fra 1. januar 2023.

Vi hæver kWh prisen fra 0,35 kr. til 0,44 kr. inkl. moms, svarende til 25%

Det faste bidrag forbliver uændrede.   

Et standardhus, der bruger 18.100 kWh og er på 130 kvm, vil derfor stige fra 10.410 kr. i 2022 til 11.994 kr. i 2023 inkl. moms, altså en samlet stigning på 15 %.

Standardhus er en betegnelse for et gennemsnitshus på 130 kvm. Standardhuset bruges til at beregne en pris, der kan bruges til sammenligning med både andre værker og tidligere år, denne pris er inkl. faste afgifter m.v. Prisen for at standardhus er således ikke prisen for netop DIT hus, men et udtryk for et gennemsnitshus.

De endelige priser kan i slutningen af december 2022 ses på hjemmesiden www.broerup-fjernvarme.dk og på budgettet, som sendes via betalingsservice i slutningen af januar 2023.

Hvorfor varsles der prisstigning 3 måneder før ikrafttrædelse ?

Forsyningstilsynet kræver at der varsles med 3 måneder hvis prisen hæves med over 10% eller 100 kr. pr. måned.

Afspejler prisen vores omkostninger ?

Da fjernvarmen bliver drevet efter et "hvile-i-sig-selv-princip" i varmeforsyningsloven, skal udgifter og indtægter balancere.

Hvorfor stiger varmeprisen, når vi formentlig sætter afregningsprisen for 2022 ned ?

Selv om vi i 2022 har produceret billig varme ved at mixe vores produktion mellem flis, elkedel og motor, kan vi ikke garantere samme gunstige vilkår i 2023. Da vi, som tidligere skrevet, er underlagt "hvile-i-sig-selv-princippet", kan vi ikke bare gemme pengene fra 2022 til at udjævne prisen i 2023.

Hvilke planer er der for yderligere / alternative forsyningsformer ?

Vi har allerede en stor varmepumpe på tegnebrættet til 2023, så vi får endnu en "knap at skrue på".

Sparetip:
Hvis du sænker rumtemperaturen med 1 grad, kan du som tommelfingerregel spare ca. 5% på varmeforbruget. Se flere sparetips her.

Har stigning noget med udvidelsen at gøre ?
Nej, udvidelsen af fjernvarmeområdet hviler i sig selv. Prisen stiger alene på baggrund af stigende priser på produktionen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Brørup Fjernvarme